Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cyproteron

Sammanfattning

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Kan ej uteslutas 

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Androcur (cyproteron) (hämtad 2018-11-01).

Fara

Persistens: "CO2 evolution test, guideline OECD 301B (80).Test results 0% degradation in 28 days."

Bioackumulation OECD 117: Log Pow = 3,36.

Akut toxicitet OECD 202: Finns data för 1 trofinivå för kräftdjur (Daphnia magna) 2,4 mg/L.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av cyproteron kan inte uteslutas då det inte finns tillräckliga ekotoxikologiska data."

Artikeln Predicted critical environmental concentrations for 500 pharmaceuticals

Critical effect concentration (CEC) för cyproteron är 1 786 ng/L. Log P anges till 3,6.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm