Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cytarabin

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Information

Miljöinformation saknas på fass.se. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-04-04

[Helena Ramström 2018-04-18] Finns ingen ny Fass-info. Ingen direkt information i assessment report för DepoCyte från 2001. [Siv Martini 2015-08-23] Kollat