Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cytarabin

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Miljöinformation saknas på fass.se. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-04-18] Finns ingen ny Fass-info. Ingen direkt information i assessment report för DepoCyte från 2001. [Siv Martini 2015-08-23] Kollat