Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Daklizumab

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Avregistrerat i Sverige och Europa. Uppgifterna om risk baseras på tidigare miljöinformation i utredningsrapport.

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Zinbryta (daklizumab) 28 April 2016 EMA/458317/2016. Zinbryta är inte längre registrerat i Europa.

"According to the Guideline on the Environmental Risk Assessment of Medicinal Products for Human Use (EMEA/CHMP/SWP/4447/00 corr 21*), the environmental risk assessment for proteins may consist of a justification for not submitting ERA studies as they are unlikely to result in significant risk to the environment. The active substance daclizumab is a monoclonal antibody and, therefore, is not expected to pose a risk to the environment."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2020-02-21] Läkemedlet är avregistrerat i Sverige och i Europa. Finns gamla utredningsrapporter. Ändrat revideratdatum från 2016-03-29 till 2020-02-21 och miljörisk från 2014-01-01 till 2016-04-28.