Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Daklizumab

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm