Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dalteparin

Information

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Fragmin (dalteparin) från Pfizer (hämtad 2019-08-19).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-08-19] Ändrat revideratdatum från 2016-03-29 till 2019-08-19 och datum för miljörisk från 2011-01-01 till 2019-08-19.