Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dalteparin

Sammanfattning

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Fragmin (dalteparin) från Pfizer (hämtad 2022-06-17).

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2022-06-17] Finns Fass-info om undatagen från Pfizer. Ändrat revideratdatum 2019-08-19 till 2022-06-17. [Helena Ramström 2019-08-19] Ändrat revideratdatum från 2016-03-29 till 2019-08-19 och datum för miljörisk från 2011-01-01 till 2019-08-19.