Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Damoktokog alfa pegol

Information

Denna sammanfattande information kommer från utredningsrapport och Fass.

Miljörisk. Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Utredningsrapport

Utredningsrapport för Jivi (damoktocog alfa pegol) 20 september 2018, EMA/698571/2018.

"Jivi is a recombinant replacement protein of the naturally occurring coagulation factor VIII. It is catabolised during human metabolism and no active molecule is excreted by the patient. In accordance with the guideline CHMP/SWP/4447/00 (1). Jivi as a protein is exempted from an environmental risk assessment since proteins are unlikely to result in a significant risk to the environment."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Jivi från Bayer (hämtad 2021-01-18).

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2021-01-18] Ny. Finns Fass-info från Bayer och utredningsrapport.