Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Danaparoid

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Uppgifterna om risk baseras på tidigare miljöinformation på fass.se. Miljöinformation saknas på fass.se (2019-08-19). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Orgaran (danaparoid) från MSD (hämtad 2011-05-19).

Risk

Användning av kolhydrater bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-08-19] Finns ingen ny Fass-info men finns från 2011-05-19 från MSD om undantagen. Ändrat revideratdatum från 2016-03-29 till 2019-08-19.