Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dapagliflozin

Information

Fara 4* P 3 B 0 T 1* Risk Försumbar

Riskbedömningen är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2013.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm