Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Darbepoetin alfa

Information

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Undantagen.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Aranesp (darbepoetin alfa) från Amgen (hämtad 2020-05-26).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna miljöriskbedömning då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2020-05-26] Finns Fass-info från Aranesp om undantagen. Finns utredningsrapport om Aranesp men inget om miljö. Ändrat revideratdatum från 2016-03-29 till 2020-05-26. [Helena Ramström 2018-04-18] Finns Fass-text för Aranesp om att läkemedlet är undantaget. Ändrat miljörisk från 2014 till 2018.