Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Darifenacin

Information

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Försumbar

Nedan anges Risk enligt data från EPAR för Emselex (darifenacin) - Scientific Discussion 2006-01-19

"A Phase I Environmental Risk Assessment has been carried out to assess the environmental risk of darifenacin. The results of this study show that there are no potential risks to the environment from the use or storage of darifenacin."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-05-25] Finns ingen arkivinfo. Finns i broschyren Miljöklassificerade läkemedel 2014-2015. Lagt till info från EPAR.