Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Darunavir

Sammanfattning

Fara 5* P 3 B 0 T 2* Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm