Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Deferasirox

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-04-04

[Siv Martini 2015-08-13] Kollat av Siv