Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Deferoxamin

Sammanfattning

Fara 1* P 0 B 0 T 1* Risk Försumbar

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm