Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Denosumab

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Prolia (denosumab) från Amgen (hämtad 2019-08-19).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00), är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-08-19. Finns Fass-info från Amgen om undantagen. Ändrat datum för miljörisk från 2013-01-01 till 2019-08-19 och ändrat revideratdatum från 2016-03-29.