Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Desmopressin

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Desmopressin Ferring (hämtad 2019-06-14).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan. Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner inte bedöms medföra någon miljöpåverkan, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm