Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Desmopressin

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Desmopressin Ferring (hämtad 2019-06-14).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan. Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner inte bedöms medföra någon miljöpåverkan, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramstörm 2019-07-09] Ändrat undantagen till Se nedan och revideratdatum 2019-06-14 till 2019-07-09. [Helena Ramström 2019-06-14] Finns Fass-info om undantagen med tillägg "Even though biomolecules, such as vaccines and hormones, are exempted they should still be regarded as biologically active". Ingen assessment report. Inget i några mätrapporter. Lagt till "... are exempted they should still be regarded as biologically active."