Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Desogestrel

Sammanfattning

Desogestrel omvandlas i kroppen till den aktiva metaboliten etonogestrel. Miljödata från Fass avser etonogestrel.

Denna sammanfattande information kommer från Fass. Se också utredningen av Goodpoint.

Persistens. Desogestrel bryts ned långsamt i miljön.
Bioackumulering. Desogestrel har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Desogestrel har mycket hög kronisk toxicitet.
Risk. Användningen av desogestrel (försäljningsdata Sverige 2018) har bedömts medföra medelhög risk för miljöpåverkan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Cerazette (desogestrel) från MSD (hämtad 2021-07-06).

Fara

Persistens: "Sediment Transformation (OECD 308): DT50 (total system) = 9.2 to 50 days."

Bioackumulation: "Log Kow = 3.5. Bioaccumulation (OECD 305): Flow through study with Bluegill sunfish (Lepomis macrochirus) Lipid normalized kinetic BCF = 128."

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för fisk (Oryzias latipes) 2,7 nanog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 2 vilket ger risken medelhög.

Rapport från Goodoint 2017

En jämförelse av desogestrel och etonogestrel. Etonogestrel har ungefär samma förmåga att binda till androgenreceptorn i fisk som levonorgestrel. En substans förmåga att aktivera androgenreceptorn i fisk antas bidra till ökad risk för miljöpåverkan. Etonogestrel binder också till SHBG (Sex Hormone Binding Globulin). Bindning till SHBG tros bidra till ökad biokoncentrationsförmåga (och därmed potens) i fisk. Baserat på detta kan man anta att det finns en risk kopplad till användning av etonogestrel/desogestrel och att dessa substanser verkar additivt med övriga androgena gestagener i miljön.

Därför finns det inget tydligt miljöskäl att välja etonogestrel före desogestrel eller tvärtom.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm