Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Desogestrel

Information

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Medelhög

T-värdet i faropäng avser kronisk toxicitet. Underliggande data för P, B och T kommer från Fass.se, se nedan.

Desogestrel omvandlas i kroppen till den aktiva metaboliten etonogestrel. PBT-värdet avser därför etonogestrel. Mätningar av etonogestrel i miljön saknas.

Etonogestrel har ungefär samma förmåga att binda till androgenreceptorn i fisk som levonorgestrel. En substans förmåga att aktivera androgenreceptorn i fisk antas bidra till ökad risk för miljöpåverkan. Etonogestrel binder också till SHBG (Sex Hormone Binding Globulin). Bindning till SHBG tros bidra till ökad biokoncentrationsförmåga (och därmed potens) i fisk. Baserat på detta kan man anta att det finns en risk kopplad till användning av etonogestrel/desogestrel och att dessa substanser verkar additivt med övriga androgena gestagener i miljön.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Cerazette (desogestrel) (hämtad 2018-07-02).

Fara

Persistens: "Sediment Transformation (OECD 308): DT50 (total system) = 9.2 to 50 days."

Bioackumulation: "Log Kow = 3.5. Bioaccumulation (OECD 305): Flow through study with Bluegill sunfish (Lepomis macrochirus) Lipid normalized kinetic BCF = 128."

Kronisk toxicitet: Finns NOEC för 3 trofinivåer, lägst NOEC för fisk (Oryzias latipes) 2,7 nanog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2016. PEC/PNEC = 2 vilket ger risken medelhög.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-07-05] Uppdaterat med mer deljainfo från Fass. Tagit bort osäkert för T. Ingen ny Fass-info har tillkommit. Hittar ingen assessment report. [Siv Martini 2018-01-04] Bör kompletteras med fler referenser. (Kommer inte åt artiklarna i Joakims ref lista).