Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dexamfetamin

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Kan ej utesluta

Miljöinformation saknas på fass.se (2018-10-30). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-10-30] Finns ingen Fass-info för dexamfetamin eller lisdexamfetamin. Inga assessment report helle för någon. Inget i några mätrapporter.