Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dexamfetamin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att dexamfetamin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att dexamfetamin bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att dexamfetamin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av dexamfetamin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för dexamfetamin (2024-04-26). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm