Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dexibuprofen

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Låg

Information

Dexibuprofen är den farmakologiskt aktiva enantiomeren av ibuprofen.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-03-29

[Siv Martini 2016-03-29] Lägg ihop DDD för ibuprofen och dexibuprofen