Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dexibuprofen

Sammanfattning

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Låg

Dexibuprofen är den farmakologiskt aktiva enantiomeren av ibuprofen.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm