Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dextran 70

Information

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Användning av kolhydrater bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm