Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dibotermin alfa

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Underliggande data för risk kommer från assessment report.

Assessment report

Assessment report för InductOs (dibotermin alfa) 20 November 2014 EMA/CHMP/649027/2014.

"No environmental risk assessment has been provided in accordance with the CHMP guidance EMEA/CHMP/SWP/4447/00 (01 June 2006) as proteins are exempted from testing because of their chemical structure."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-07-09] Finns ingen Fass-info. Finns assessment report för Inductos: No environmental risk assessment has been provided in accordance with the CHMP guidance EMEA/CHMP/SWP/4447/00 (01 June 2006) as proteins are exempted from testing because of their chemical structure. Inget i några mätrapporter. Reviderat datum 2016-03-29 ändrat till 2019-07-09.