Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dienogest

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Persistens. Dienogest är persistent.
Bioackumulering. Dienogest har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Dienogest har mycket hög kronisk toxicitet.
Risk. Användningen av dienogest (försäljningsdata Sverige 2018) har bedömts medföra låg risk för miljöpåverkan.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Qlaira (dienogest, estradiol) från Bayer (hämtad 2021-10-27).

Fara

Persistens: "The overall disappearance half-life from the system exceeded the threshold of 120d described in the FASS guidance. Therefore, dienogest can be classified as being potentially persistent." Referensgruppen för kunskapskällan Läkemedel och miljö anser att utifrån dessa resultat är en läkemedelssubstans persistent och inte potentiellt persistent, därav informationen om att dienogest är persistent i den inledande sammanfattande informationen.

Bioackumulation: "Log P 1.6 at 7 and 25°C (Shake flask method, OECD 117)."

Toxicitet: Det finns data för 3 trofinivåer, känsligaste fisk (Pimephales promelas) NOEC = 0,044 mikrog/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2018. PEC/PNEC = 0,24 vilket ger risken låg.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm