Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dietylaminosalicylat

Sammanfattning

Fara 1* P 0 B 0 T 1* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm