Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Difenhydramin

Sammanfattning

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.se.

Difenhydramin har hittats i renat avloppsvatten, ytvatten och fisk inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016).

Fass miljöinformation

Nedan anges Fara och Risk från Fass miljöinformation för Desentol (difenhydramin) (hämtad 2018-07-06).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Log P of 3,27.

Toxicitet: Inga data.

Risk

Försäljningsdata i Sverige finns för år 2015. PEC = 0,000872 mikrog/L. "According to the European Medicines Agency guideline on environmental risk assessment of medicinal products (EMA/CHMP/SWP/4447/00), use of diphenhydramine is unlikely to represent a risk for the environment, because the predicted environmental concentration (PEC) is below the action limit 0,01 μg/L."

Referenser

  1. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.
  2. Fass.se för vårdpersonal

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm