Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Digoxin

Sammanfattning

Miljöinformation saknas för digoxin på fass.se (2022-05-18). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2022-05-18] Finns ingen Fass-info eller utredningsrapport. Finns inte i några mätrapporter. Ändrat revideratdatum 2016-03-29 till 2022-05-18.