Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Digoxin

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm