Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dikloxacillin

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Information

Avregistrerat i Sverige.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-03-29

[Helena Ramström 2019-02-15] Avregistrerat i Sverige. Finns ingen Fass-info eller assessment report. Inte i några mätrapporter.