Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dikloxacillin

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Kan ej uteslutas

Avregistrerat i Sverige.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm