Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diltiazem

Sammanfattning

Fara 4* P 3 B 0 T 1* Risk Kan ej uteslutas

I Sverige har diltiazem hittats i vild fisk, dock i koncentrationer ganska långt under terapeutiska koncentrationer. Mekanismbaserade effektdata saknas. Risk kan inte uteslutas utifrån de halter som uppmätts i miljön de senaste åren.

Diltiazem har hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012-2016).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm