Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dinoproston

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att dinoproston är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att dinoproston bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att dinoproston är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av dinoproston kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Propess (dinoproston) från Ferring (hämtad 2023-06-19) och för Minprostin (dinoproston) från Pfizer (hämtad 2023-06-19).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Data saknas.

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av dinoproston kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm