Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dipyridamol

Sammanfattning

Fara 5 P 3 B 0 T 2 Risk Låg

T-värdet i faropäng avser akut toxicitet. Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Dipyramidol Alternova framtagen av företaget Boehringer Ingelheim för Asasantin Retard, Persantin Depot (hämtad 2016-08-22).

Fara

Persistens: "In a 28d ready biodegradability study in accordance with OECD test Guideline 301F (GLP) 3% biodegradation of Dipyridamol was observed. [---] In an OECD Guideline 121 (GLP) study the Log Koc for Dipyradimol was determined to 3.91, indicating potential for distribution to soil/sludge, though not classified as strong (> 4). [---] Dipyridamol did not pass the ready degradation test (OECD 301F) and data on abiotic degradation is lacking. [---] Based on these data combined Dipyridamol is considered "potentially persistent"."

Bioackumulation: "n-octanol/water partition coefficient of < 4 at pH 7 and a calculated BCF of 5.7, dipyridamol is considered to have "low potential for bioaccumulation"."

Akut toxicitet: Finns data för 3 trofinivåer, lägst för alg (Scenedesmus subspicatus) 2,36 mg/L.

Risk

PEC/PNEC utgår från försäljningsdata i Sverige under år 2013. PEC/PNEC = 0,21 vilket ger risken låg.

Ingen ny miljöinformation för dipyramidol finns publicerad på Fass.se (2018-08-20).

Analyser av läkemedel i vattenmiljön i Stockholms län

Dipyridamol har inte hittats i renat avloppsvatten, ytvatten eller i dricksvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012-2016).

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm