Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Disulfiram

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att disulfiram är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Disulfiram har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att disulfiram är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av disulfiram kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Antabus (disulfiram ) från Teva (hämtad 2022-08-17).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "LogP = 3.88. If Log P < 4 at pH 7 the substance has low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av disulfiram kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm