Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Docetaxel

Sammanfattning

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Underliggande data för B kommer från assessment report. Information om P, T och risk kommer från Fass.

Assessment report

Assessment report för Docetaxel Winthrop, Doc. Ref No.: EMA/449127/2010, 20.05.2010

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "The log Kow of the active ingredient is 3.2 (calculated)."

Toxicitet: "The MAH (Marketing authorization holder, red. kommentar) has further provided information on fate (sorption, hydrolysis, aerobic biodegradation) and effects (acute toxicity test on Daphnia, minimal inhibiting concentration for micro-organisms) of docetaxel in the environment without submitting any study report." Inga data framgår i utredningsrapporten.

Övrigt

"The MAH has predicted an environmental concentration in surface water of 3.9 10-4 μg/l and concluded that no further environmental risk assessment is necessary."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Doxetaxel Actavis (hämtad 2018-11-01).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: Inga data.

Toxicitet: Inga data.

Risk

"Risk för miljöpåverkan av docetaxel kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas."

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm