Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dokusatnatrium

Information

Fara 8* P 3* B 3 T 2* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm