Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dorzolamid

Fara 3* P 3 B 0 T 0* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm