Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Doxazosin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att doxazosin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att doxazosin bioackumuleras, då data saknas.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att doxazosin är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av doxazosin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

Miljöinformation saknas för doxazosin på fass.se (2022-04-20). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm