Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Doxycyklin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att doxycyklin är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att doxycyklin bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att doxycyklin är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av doxycyklin kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation för doxycyklin saknas på fass.se (2022-11-29). Det är frivilligt för tillverkare att publicera uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö. Doxycyklin har tidigare uppmätts i vattenmiljön i Stockholmsområdet.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm