Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Droperidol

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att droperidol är persistent, då data saknas.

Bioackumulering. Det kan inte uteslutas att droperidol bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet. Det kan inte uteslutas att droperidol är toxiskt, då data saknas.

Risk. Risk för miljöpåverkan av droperidol kan inte uteslutas, då ekotoxikologiska data saknas.

 

Miljöinformation saknas på fass.se för droperidol (2023-05-24). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm