Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dydrogesteron

Sammanfattning

Miljöinformation saknas på fass.se för dydrogesteron (2021-04-21). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2021-04-21] Finns ingen Fass-info eller utredningsrapport. Inget i några mätrapporter. Ändrat revideratdatum 2016-03-29 till 2021-04-21.