Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Efedrin

Information

Fara 0* P 0 B 0 T 0* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm