Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Efedrin

Sammanfattning

Persistens. Det kan inte uteslutas att efedrin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Efedrin har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att efedrin är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av efedrin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Detaljerad information

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för efedrin från Lepheton (efedrin, etylmorfin) från Meda (hämtad 2022-04-11).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "An experimentally derived log Kow of 1,13 (unknown method) ... indicates that ephedrine has low potential for bioaccumulation."

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av efedrin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm