Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ekulizumab

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna miljöriskbedömning då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-03-29

[Helena Ramström 2019-02-15] Lagt till "fylligare" beskrivning + på engelska och lagt till CHMP:s riktlinjer som referens.