Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Emedastin

Sammanfattning

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Persistens. Det kan inte uteslutas att emedastin är persistent, då data saknas.
Bioackumulering. Emedastin har låg potential att bioackumuleras.
Toxicitet. Det kan inte uteslutas att emedastin är toxiskt, då data saknas.
Risk. Risk för miljöpåverkan av emedastin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Tillverkare har på fass.se angett att data om miljöpåverkan saknas för substansen så att miljörisk inte kan beräknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Detaljerad information

Allmänt om utredningsrapporter

Sedan 2006 finns krav på att det företag som ansöker om godkännande för försäljning av läkemedel inom EU ska göra en miljöriskbedömning (ERA) för de aktiva läkemedelssubstanserna. Delar av miljödata finns i den publika utredningsrapporten (PAR/EPAR för centralt godkända läkemedel). Miljöhänsyn vägs inte in i nytta-/riskförhållandet för humanläkemedel och miljöaspekter ingår inte heller i efterkontrollsystemet. Det finns således inget krav på företagen att hålla sig informerade om utvecklingen för deras substanser från miljösynpunkt och att därmed uppdatera miljöriskbedömningen vartefter ny information tillkommer.

Utredningsrapport EMAs vetenskapliga diskussion 1 oktober 2003

"It was concluded that the manufacture and clinical use of Emadine will not cause toxic effects to the environment."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Emadine (emedastin) från Immedica Pharma (hämtad 2022-01-12).

Fara

Persistens: Data saknas.

Bioackumulation: Log Kow = 2,03 (okänd metod).

Toxicitet: Data saknas.

Risk

Risk för miljöpåverkan av emedastin kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm