Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Enfuvirtid

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

EPAR – Scientific discussion

Scientific discussion för Fuzeon (enfuvirtid) published 11/08/2006.

Enfuvirtid är en peptid.

Risk

"An assessment of the environmental risk was performed and no significant risk to the environment related to the use of enfuvirtide is anticipated."

Fass miljöinformation

Miljöinformation saknas på fass.se (2019-07-09). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-07-09] Finns ingen Fass-info. Finns assessment report för Fuzeon: An assessment of the environmental risk was performed and no significant risk to the environment related to the use of enfuvirtide is anticipated. Tagit också med information om undantag från den "gamla" Fass-texten. Ändrat undantag till "Se nedan". Ändrat reviderat datum från 2016-03-29 till 2019-07-09. Tog bort den "gamla" Fass-texten.