Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Entakapon

Sammanfattning

Fara 5* P 3 B 0 T 2* Risk Låg

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se.

Miljöinformation saknas på fass.se (2018-07-12). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Referenser

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm