Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Entakapon

Sammanfattning

Fara 5* P 3 B 0 T 2* Risk Låg

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se.

Miljöinformation saknas på fass.se (2018-07-12). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Referenser

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2018-07-12] Finns ingen Fass-info. Finns inget arkivex. Data för Fara och risk stämmer med broschyren miljöklassificerade lm 2014-2015. Finns assessment report. Står i en The applicant provided adequate information on ecotoxicity and environmental risk associated with the use of entacapone." Inte tagit med.