Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Eplerenon

Sammanfattning

Miljöinformation saknas på fass.se (2022-04-26). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2022-04-26] Finns ingen Fass-info eller utredningsrapport. Ändrat revideratdatum från 2019-02-22 till 2022-04-26. [Helena Ramström 2019-02-15] Finns ingen Fass-info eller assessment report. Inte i några mätrapporter. Hittar ingen ny info och inget i arkivet. Finns i broschyren Miljöklassificerade läkemedel 2014-2015.