Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Eplerenon

Information

Fara 6 P 3 B 0 T 3 Risk Försumbar

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på Fass.se. Miljöinformation saknas på fass.se (2019-02-15). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Referenser

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-02-15] Finns ingen Fass-info eller assessment report. Inte i några mätrapporter. Hittar ingen ny info och inget i arkivet. Finns i broschyren Miljöklassificerade läkemedel 2014-2015.