Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Epoetin alfa

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

EPAR – scientific discussion

Scientific discussion för Epoetin Alfa Hexal (epotein alfa) 13/09/2007.

Risk

No environmental risk assessment was required. In accordance with the guideline on the environmental risk assessment of medicinal products for /human use (EMEA/CHMP/SWP/4447/00) proteins are unlikely to result in significant risk to the environment.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Eprex (epoetin alfa) från Janssen (hämtad 2019-07-09).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "Log D: -0.23 (pH 5.5); Log D: 1.30 (pH7.4) method: prediction module. BCF 1.0 (pH 5.5); 4.97 (pH 7.4) method: unkown. Conclusion: Epoetin alfa has low potential for bioaccumulation." I den sammanfattande miljöinformationen anges dock följande: Det kan inte uteslutas att kan bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm