Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Epoetin alfa

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

EPAR – scientific discussion

Scientific discussion för Epoetin Alfa Hexal (epotein alfa) 13/09/2007.

Risk

No environmental risk assessment was required. In accordance with the guideline on the environmental risk assessment of medicinal products for /human use (EMEA/CHMP/SWP/4447/00) proteins are unlikely to result in significant risk to the environment.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Eprex (epoetin alfa) från Janssen (hämtad 2019-07-09).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: "Log D: -0.23 (pH 5.5); Log D: 1.30 (pH7.4) method: prediction module. BCF 1.0 (pH 5.5); 4.97 (pH 7.4) method: unkown. Conclusion: Epoetin alfa has low potential for bioaccumulation." I den sammanfattande miljöinformationen anges dock följande: Det kan inte uteslutas att kan bioackumuleras, då data saknas.

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk för miljöpåverkan av kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-07-09] Finns Fass-text från Janssen. Finns assessment report för Epoetin Alfa Hexal, Abseamed och Binocrit. Från Epoetin Alfa Hexal: No environmental risk assessment was required. In accordance with the guideline on the environmental risk assessment of medicinal products for /human use (EMEA/CHMP/SWP/4447/00), proteins are unlikely to result in significant risk to the environment. Samma för Abseamed och Binocrit och också från 2007. Inget i några mätrapporter. Ändrat undantagen till Se nedan. Ändrat miljöriskdatum från 2014-01-01 till 2019-07-09. Ändrat revideratdatum 2016-03-30 till 2019-07-09.