Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Epoetin beta

Sammanfattning

Fara - P - B - T - Risk Se nedan

Underliggande data för risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för NeoRecormon (epoetin beta) från Roche (hämtad 2019-07-09).

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2019-07-09] Finns Fass-info från Roche om undantag men med tillägget "Även om biomolekyler såsom vacciner och hormoner är undantagna, bör de fortfarande betraktas som biologiskt aktiva." Finns assessment report för NeoRecormon, men ingen miljöinformation. Ändrat miljöriskdatum från 2011-01-01 till 2019-07-09. Ändrat revideratdatum från 2016-03-29 till 2019-07-09. Ändrat undantagen till Se nedan.