Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Eprosartan

Fara 4 P 3 B 0 T 1 Risk Försumbar

Information

Eprosartans miljöpåverkan är dåligt studerad.

Eprosartan har hittats i renat avloppsvatten inom Stockholms län under den senaste femårsperioden (2012–2016). 

Riskbedömningen försumbar, enligt Fass.se, är beräknad på den totala mängden (kg) av substansen som sålts i Sverige under år 2011 och substansens toxicitet.

Referenser

  1. Fass.se för vårdpersonal
  2. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd. Fick J, Lindberg RH, Kaj L, Brorström-Lundén E. Results from the Swedish National Screening Programme 2010. Subreport 3, B 2014 Pharmaceuticals.
  3. IVL Swedish Environmental Research Institute Ltd Fick J, Lindberg RH, Fång J, Magnér J, Kaj L, Brorström-Lundén E. Screening 2014. Analysis of pharmaceuticals and hormones in samples from WWTPs and receiving waters. Rapport C 135.
  4. Goodpoint. Prioritering av läkemedel med miljörisk inom SLL. Stockholm: Goodpoint; 2016. Rapport LS 2016–0634.
  5. SLL. Sammanställning av läkemedelsprovtagningar - Bearbetning av regional försäljningsstatistik av läkemedel samt datamaterial från Stockholms läns landstings mätprogram för läkemedelssubstanser i vattenmiljö, 2012–2016.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2018-03-01

[Siv Martini 2015-11-03] kollsaom försäljningen är störst på rekvisition [Siv Martini 2015-11-03] referens abbot. finns i kombination med hydroklortiazid