Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Eptakog alfa

Information

Fara - P - B - T - Risk Undantagen

Denna sammanfattande information kommer från Fass.

Risk. Undantagen.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för eptakog alfa (NovoSeven) från Novo Nordisk (hämtad 2020-08-11).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2020-08-11] Finns Fass-info och utredningsrapport för NovoSeven. Ingen miljöinformation i utredningsrapporten. Ändrat revideratdatum 2016-04-05 och miljöriskbedömning 2014-01-01 till 2020-08-11.