Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Eptifibatid

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm