Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ergotamin

Sammanfattning

Fara - P - B 0 T - Risk Kan ej uteslutas

Underliggande data för P, B, T och risk kommer från Fass.

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för ergotamin från Anervan Novum (ergotamin, klorcyklizin och koffein) (hämtad 2018-08-20).

Fara

Persistens: Inga data.

Bioackumulation: log Pow 2,53.

Toxicitet: Inga data.

Risk

Risk kan inte uteslutas då ekotoxikologiska data saknas.

Tillverkare har på fass.se angett att data om miljöpåverkan saknas för substansen så att miljörisk inte kan beräknas. Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm