Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ertapenem

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Kan ej uteslutas

Information

Toxiciteten är ej testad på cyanobacteria/blåalg vilket är den testmetod som rekommenderas varför en adekvat riskbedömning inte kan utföras.

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm

Reviderat datum

2016-03-24

[Siv Martini 2016-03-24] engelsk text saknas