Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ertapenem

Sammanfattning

Fara 6* P 3 B 0 T 3* Risk Kan ej uteslutas

Toxiciteten är ej testad på cyanobacteria/blåalg vilket är den testmetod som rekommenderas varför en adekvat riskbedömning inte kan utföras.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm