Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Estriol

Fara 6* P 3* B 0 T 3* Risk Kan ej uteslutas

Författad vid avdelningen Strategiska vårdgivarfrågor, Region Stockholm