Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Estriol

Sammanfattning

Miljöinformation saknas på fass.se för estriol (2021-04-21). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö. Estriol har uppmätts i renat avloppsvatten i koncentrationer upp till 20 ng/L. Reduktionsgraden i avloppsreningsverken Henriksdal och Bromma anges till 98 %.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm