Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Estriol

Information

Fara 6* P 3* B 0 T 3* Risk Kan ej uteslutas

Uppgifterna om fara och risk baseras på tidigare miljöinformation på fass.se. Miljöinformation saknas (2020-01-16). Det är frivilligt för tillverkare att lämna uppgifter om miljöpåverkan på fass.se.

Läkemedelsrester i vattenmiljön

Rapporten Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö. Estriol har uppmätts i renat avloppsvatten i koncentrationer upp till 20 ng/L. Reduktionsgraden i avloppsreningsverken Henriksdal och Bromma anges till 98 %.

Referenser

  1. Stockholms läns landsting. Miljöklassificerade läkemedel 2014–2015. Stockholm; 2014.
  2. Stockholm Vatten. Läkemedelsrester i Stockholms vattenmiljö. 2010. ISBN 978-91-633-6642-0.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm

Reviderat datum

[Helena Ramström 2020-01-16] Finns ingen Fass-info eller utredningsrapport. Finns med i broschyren Miljöklassificerade läkemedel 2014-2015. Finns med i Stockholm vattenrapport, Region Stockholms mätningar 2005-2012 och 2017 (<LOQ). Finns inte med längre bland de läkemedel som analyseras. Har inte med om detta eftersom det kanske då kan missuppfattas. Ändrat revideratdatum 2016-03-29 till 2020-01-16.