Gå till innehåll

Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Etanercept

Sammanfattning

Etanercept är ett protein.

 

Miljörisk. Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

 

Denna sammanfattande information kommer från Fass och motsvarande information finns i utredningsrapporter. I miljöinformationen från Sandoz AS och Pfizer: Även om biomolekyler är undantagna från miljöriskklassificering bör det beaktas att dessa molekyler kan vara biologiskt aktiva.

Detaljerad information

Utredningsrapporter

Det finns utredningsrapporter för flera läkemedel med etanercept exempelvis för Nepexto (etarnercept) 26 mars 2020, EMA/212524/2020.

"The applicant provided a justification for not submitting any environmental risk assessment studies based on the fact that etanercept is a protein and therefore unlikely to pose a significant risk to the environment which is in accordance with the CHMP Guideline on the environmental risk assessment of medicinal products for human use (EMEA/CHMP/SWP/4447/00 corr 2)."

Fass miljöinformation

Fass miljöinformation för Benepali (etanercept) från Biogen Sweden, Erelzi (etanercept) från Sandoz AS respektive Enbrel (etanercept) från Pfizer (hämtade 2023-10-24).

Risk

Användning av aminosyror, proteiner och peptider bedöms inte medföra någon miljöpåverkan.

Detaljerad information

Enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s riktlinjer för miljöriskbedömningar av läkemedelssubstanser (EMA/CHMP/SWP/4447/00) är vitaminer, elektrolyter, aminosyror, peptider, proteiner, kolhydrater, lipider, vacciner och växtbaserade läkemedel undantagna miljöriskbedömning då de inte bedöms medföra någon betydande risk för miljön.

I informationen från Sandoz AS och Pfizer

Även om biomolekyler är undantagna från miljöriskklassificering bör det beaktas att dessa molekyler kan vara biologiskt aktiva.

Författad vid avdelningen Kunskapsutveckling, Region Stockholm